Sunday, 9 September, 2012

ಕಾಣದ ಭಾಂಧವ್ಯ...


ನಗುತ ಕುಳಿತಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಹೆತ್ತ ತಾಯ ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ
ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ದೂರ ಮಾಡಿದೆ ಬೀಸಿ ಬಂದ ಗಾಳಿಯಲೆ
ಜಗಕೇನು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಭಾಂಧವ್ಯದ ಬೆಲೆ..?
ಕಂಡೀತು, ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗಲೇ..
ತರುವಿನೊಡನೆ ಬೆಸೆದಿದ್ದ ನನ್ನ ತನುವಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆತ್ತರಿನ ಕಲೆ..

No comments:

Post a Comment