Wednesday, 27 March, 2013

ನಂಬಿಕೆ...ಮೋಡ ಕವಿದಾಗಲೇ
ಮಳೆ ಸುರಿಯುವುದು
ಎನುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ
ಸತ್ಯದ ಮೇಲೂ
ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲ;
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾರಿಯೂ
ಅವಳ ನೆನಪಾದಾಗ
ನನ್ನಯಾ ತನುವು
ತೋಯ್ದು ಹೋಗುವುದಲ್ಲ.

ಹೋಳಿ...ಎಟುಕದಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲಿಹ
ಹೊಳೆವ ನಿನ್ನ
ಬಿಳಿಯ ತನುವಿಗೆ,
ಬಗೆ ಬಗೆಯ ರಂಗನೆರಚಿ
ಹೋಳಿಯಾಡುವಾಸೆ..
ನನ್ನಾಸೆಯ ಕಂಗಳ
ಈ ಹಸಿವ ನೀಗಿಸೆ...
ಕೊಡುವೆಯಾ ಚಂದಿರನೆ
ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬರುವ
ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭರವಸೆ..
ಹೋಳಿ

ಹಗಲಿನಲಿ ಬಣ್ಣ 

ಹಚ್ಚಿಸಿಕೊಳುವುದರಿಂದ
ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೂ,
ಕಡಲ ಗೂಡ ಸೇರುವ
ಹೊತ್ತಲಿ ಬಾನಾಡಿಗಳು
ನೇಸರಗೆ ಕೆಂಬಣ್ಣವ
ಎರಚಿಯೇ ಬಿಟ್ಟವಲ್ಲ

Thursday, 21 March, 2013

ಕುಟುಕುವಾಸೆನನ್ನ ಮನವೆನುವ ಮರ
ಏಕಾಂತದ ತಂಗಾಳಿಗೆ
ಮೈಯನೊಡ್ಡಿ
ಅತ್ತಿತ್ತ ಓಲಾಡುತಿದ್ದಾಗ,
ಕುಟುಕುವ ಆಸೆಯಲಿ
ಹಾರಿ ಬಳಿ ಬಂದದ್ದು
ಅವಳ ನೆನಪೆನುವ
ಒಂದು ಮರಕುಟಿಗ....

ಡಂಗುರ

ಮುಸುಕಿನ
ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ
ತೇಲಿಬರುವ
ಸುಸ್ವರದ
ಹಕ್ಕಿಗಳ ಇಂಚರ..
ಇದು ಬಾನ
ಬೀದಿಯಲಿ
ರವಿ-ರಾಜನ
ಆಗಮನದ
ಡಂಗುರ

ನಾಟ್ಯ...

ಈ ಕತ್ತಲೆಯೇ ಹಾಗೆ
ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಿಡುವಂತೆಯೇ
ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಭೀಕರತೆಯ
ನಮ್ಮೆದುರು ತಂದೊಡ್ಡುವುದು;
ಅದಕಂಜದೆ ಕತ್ತನೆತ್ತುಬೇಕು..
ಆಗ ಮಾತ್ರ, ಬಾನ ರಂಗಮಂಟಪದ
ಕೋಟಿ ತಾರೆಗಳ ಹೊಳೆವ ನಾಟ್ಯದ
ದೃಶ್ಯ-ವೈಭವ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದು

Wednesday, 20 March, 2013

ಕಣ್ ಕಡಲು

ಅವಳ
ನೆನಪೆನುವ
ನೇಸರ
ಏಕಾಂತದ
ಸಂಜೆಯಲಿ
ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ
ಕಡಲೊಳಗೆ
ಇಳಿಯುತಿರಲು
ರಾಶಿ ಕಣ್ಣೀರ
ಅಲೆಗಳು
ಅದೇಕೋ
ಚಡಪಡಿಸುತಿದೆ,
ಸಮಯ
ಕಳೆದಂತೆಲ್ಲಾ
ಇಡಿಯ
ಕಣ್ ಕಡಲು
ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲನೆ
ನೆತ್ತರ
ಬಣ್ಣವ ತಾ
ಪಡೆಯುತಿದೆ

ಜನನನಿನ್ನೆಯಾ ಸಂಜೆಯಲಿ
ಬೆಳೆದ ರವಿಯೊಬ್ಬ ಸತ್ತು
ನಭವನಾವರಿಸಿದ್ದ ಕತ್ತಲೆನುವ
ಸೂತಕದ ಛಾಯೆಯ
ಕಳೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ;
ಮತ್ತೆ ಹೆತ್ತಳು ಶರಧಿ
ದಿವ್ಯ ಪ್ರಭೆಯ ಶಿಶುವೊಂದನು
ಮುಸುಕು ಮಂಜಾವಿನಲಿ
ನಗುವಿನಾ ಬೆಳಕ ಮತ್ತೆ
ಎಲ್ಲೆಡೆಗೂ ಚೆಲ್ಲುವುದಕಾಗಿ

ನಮ್ಮೂರ ತೇರು...

.

ಆಳೆತ್ತರದ ನಾಲಕ್ಕು ಚಕ್ರಗಳು...
ಅದಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವಂತಿರುವ ಪೀಠ..
ಆ ಪೀಠದ ಸುತ್ತ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಹಳೆಯ ಶಿಲ್ಪ ವೈಭವ..
ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ತರಲೆಂದು ಅದಕೆ
ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಹೂಮಾಲೆಯಾಲಂಕಾರ
ಮತ್ತೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ದೇವತೆಗಳ ಬಣ್ಣದ ಚಿತ್ರಪಟ..
ನಟ್ಟ ನಡುವೆ ಸಣ್ಣ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಗಾಂಭೀರ್ಯದಲಿ
ಕುಳಿತು ರಾರಾಜಿಸುತಿರುವ ಬಲಿಮೂರ್ತಿ..
ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಗೋಲಾಕಾರದಲಿ
ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೆಂಪು ಬಿಳಿಯ ಬಾವುಟಗಳು
ಅದರ ತುದಿಯಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದಾದ ಕಲಶ..
ಆ ಕಲಶಕೆ ನೆರಳನೀಯುವಂತಿರುವ ತುತ್ತತುದಿಯ ಛತ್ರಿ...
ಇಡಿಯ ತೇರಿನಂದವ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬದಿಯ ಎರಡು ಬಾವುಟಗಳು..
ಅಹಾ ಅದೆಂತಾ ಸೊಬಗು, ನನ್ನೂರ ತೇರಿನದು.
ಜಯ ಘೋಶದಲಿ ಈ ರಥವ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಎಳೆದರೆ ಸಾಕು
ಧನ್ಯತೆಯ ಭಾವವೊಂದು ತೇರನೆಳೆದವರ ಆವರಿಸುವುದು...

Thursday, 7 March, 2013

ಹೂಮಾಲೆ


ಏಕಾಂತದಲಿ ಬೀಸಿ ಬಂದ
ಅವಳ ನೆನಪೆನುವ ತಂಗಾಳಿಗೆ
ನನ್ನೊಳಗಿನ ಪದಗಳ
ತೋಟದಲಿನ ಎಟುಕದ
ಚೆಲುವಿನ ಹೂವುಗಳೆಲ್ಲಾ
ಉದುರಿ ಬಿತ್ತು, ನನ್ನ ಕೈ ಮೇಲೆ;
ಭಾವನೆಯ ದಾರದಲಿ
ಹಾಗೆಯೇ ಕುಳಿತು
ಪೋಣಿಸಿ ಮುಗಿಸಿದಾಗ
ಆಯಿತೊಂದು ಕವಿತೆಯೆನುವ
ಸುಂದರ ಹೂ ಮಾಲೆ.

ಶಾಪ...


ಶಿಲ್ಪಿಯ ಉಳಿಯ ಪೆಟ್ಟಿನ
ನೋವ ಸಹಿಸಲಾರದೆ
ಅವನ ಶಪಿಸತೊಡಗಿದ ಶಿಲೆಗೆ
ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ
ಅದ್ಭುತವೆಂದು ನೋಡುಗರ
ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೊಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ,
ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಾಡತೊಡಗಿತಂತೆ,
ಆದರೆ ಅದೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ
ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇನ್ನೊಂದು ಶಿಲೆ
ಅದೇ ಶಿಲ್ಪಿಯ ಪ್ರತಿ ಏಟಿಗೆ
ಮನಸಿನೊಳಗೇ ಶಪಿಸುತ್ತಿತ್ತಂತೆ

ಕೋಪ...ತಾನಿಟ್ಟ ಮೊದಲಡಿಯಲ್ಲೇ
ಕತ್ತಲ ಕರಗಿಸಿದ ನೇಸರ
ತಾನಿಷ್ಟ ಪಡೋ ಇಳೆಯನು
ಮಂಜಿನ ಬಿಗಿಯಪ್ಪುಗೆಯಿಂದ
ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೀಗ ಒದ್ದಾಡುತಿದ್ದಾನೆ;
ಕರಗಿ ನೀರಾಗಲೆಂದು ಬಿಟ್ಟ
ತನ್ನ ಬಿಸಿಯ ಬಿಸಿಲ ಬಾಣದ
ವೈಫಲ್ಯತೆಯನು ಕಂಡು
ಕೋಪದಲಿ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಹೊನ್ನ ಕಲಶ

ಮುಂಜಾನೆಯ ಮೂಡಣದ
ಸಾಗರದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲಿ
ನಿಂತಿರಲು ಬೆಳಕಿನಾ
ಮೂಲ ಪುರುಷ;
ಕಂಡ ಹಾಗಾಯಿತೆನಗೆ
ಭುವಿಯ ತಟ್ಟೆಯಲಿಹ
ಅರಶಿನದೋಕುಳಿಯ ನಡುವೆ
ಇಟ್ಟಂತೆ ಹೊನ್ನ ಕಲಶ.

ರೇಟು...

ಕೊಳ್ಳುವಾಗಲೇ
ಕೈಯ ಸುಡುವ
ಹಾಗಿದೆಯಂತೆ ರೇಟು
ಸೇದ ಬಯಸುವಿರಾ
ಇನ್ನು ಮುಂದೆ
ನೀವು ಸಿಗರೇಟು