Wednesday, 28 March, 2012

ವೇದನೆ

ಹೆಣ್ಣು ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲಿ
ಪಡೆವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವೇದನೆ,
ಅದುವೇ ಪ್ರಸವ ವೇದನೆ,
ನನಗಾಗಿ ನನ್ನಮ್ಮ
ಈ ನೋವ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು
ಮರುಕ್ಷಣವೆ ಮರೆತಳಲ್ಲ
ನನ್ನ ಮೊಗವ ಕಂಡೊಡನೆ;
ನಾ ಹೇಗೆ ಮರೆಯಲಿ..?
ಮರೆತು ನಾ ಹೇಗೆ ನಗಲಿ..?
ಬಿಡದೆ ಸುಡುತಿದೆ ನನ್ನ,
ನನ್ನಮ್ಮನಿಗೆ ಈ ನೋವನ್ನು
ಕೊಟ್ಟವನು ನಾನೆನುವ ಭಾವನೆ.

Tuesday, 27 March, 2012

ಹೋಲಿಕೆ
ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ 
ಕಂಡ
ಹೂವೊಂದು 
ಬಾಡದೆಯೆ
ಹಾಗೆಯೇ
ಅರಳಿ
ನಿಂತಿತ್ತು;
ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯು
ಆ ಹೂವಿನಂತೆ
ಎಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ
ಆದರೆ ಅಲ್ಲೇ
ಬಾಡಿ ಬಿದ್ದು ಕಪ್ಪಾಗಿ
ಹೋದ ಹೂವೊಂದು
ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ
ತನ್ನ ತಾ ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. 

Monday, 26 March, 2012

ನಗುಮೊದಲೆಲ್ಲ
ನನ್ನ ನಗುವೆನುವ
ಮರದ ಬೇರು
ನನ್ನ ಹೃದಯವನು
ತಲುಪಿರುತಿತ್ತು;
ಅವಳು ಕೊಟ್ಟ
ಕೊಡಲಿಯೇಟಿಗೆ
ನನ್ನ ನಗುವಿನ ಮರ
ಉರುಳಿಹೋಗಿತ್ತು;
ಈಗ ನನ್ನ ನಗು
ಬರಿಯ ಪಾಚಿಯಂತೆ
ನನ್ನ ಮುಖದ
ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು
ನಿಂತಿರುವ ಅದನು
ಬೆಳೆಸಿಹೆನು
ನಾ ಅತ್ತು ಅತ್ತು.

Thursday, 22 March, 2012

ಯುಗಾದಿಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಹಸಿರೇ ಹಸಿರು..
ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಚಿಗುರುತಿದೆ ಹೊಸತನ
ವರುಷವೊಂದರ ಪ್ರಾಯ ಮುಗಿದು
ಹೊಸ ಹುರುಪಿನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ ಯೌವನ

ಹಳೆಯ ಕಹಿಯನೆಲ್ಲಾ ಮರೆತು ಮುಂದುವರಿದು
ಇಡುತಿಹಳು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಾತೆ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ
ಉಲ್ಲಾಸ ಉತ್ಸಾಹದಿ ಸ್ವಾಗತವ ಕೋರಿ
ಕಟ್ಟೋಣ ಅವಳ ಪಾದಕೆ ಮಾವಿನೆಲೆಯ ತೋರಣದ ಗೆಜ್ಜೆ

ವಸಂತ ಋತುವಿನ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ಮೊದಲ ದಿನವಿಂದು
ಜಗವೆ ಸಂಭ್ರಮದಿ ಆಚರಿಸುತಿಹುದು ಯುಗಾದಿ
ಹಳೆ ತಪ್ಪುಗಳನೆಲ್ಲಾ ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ಮರೆತು
ಕೆಡುಕು ಮಾಡದ ಹೊಸ ಜೀವನಕೆ ಹಾಡೋಣ ನಾಂದಿ

ಸಿಹಿಯೂ ಕಹಿಯೂ ಎರಡು ಬೇಕೆನುವ ಉದ್ದೇಶದಿ
ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚೋಣ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ
ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯೆಗಳನೆಲ್ಲ ಬದಿಗೊತ್ತಿ
ಪ್ರೀತಿಯ ಹಂಚಿದರೆ, ಸಂತಸವೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲೆಲ್ಲ

ಕುಡಿತದ ಅಮಲಿನಲಿರದೆ, ಅಶ್ಲೀಲ ನೃತ್ಯವಿರದೆ
ಹೊಸ ವರುಷಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವ ಕೋರೋಣ
ಪ್ರಕೃತಿಯಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಂದೆ ಹೊಸ ವರುಷವನಾಚರಿಸಿ
ನಮ್ಮ ಸತ್-ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬಗೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೋಣ

ವೈರಸ್ಮನಸಿನಲ್ಲಿರೋ
ನೆನಪುಗಳೆನುವ
ಫೈಲುಗಳನೆಲ್ಲಾ
ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋ
ಆಂಟಿ ವೈರಸ್
ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಗಳೇಕಿಲ್ಲ...?
ಇದ್ದಿದ್ದರೆ
ನನ್ನ ಮನಸಿಂದ
ಅವಳ ನೆನಪೆನುವ
ವೈರಸ್ ಗಳನೆಲ್ಲ
ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲಾ.

ಸೋಲುಸಣಕಲು ದೇಹವಿದ್ದು,
ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ದರೆ
ನಾನೊಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ,
ನನ್ನ ದೇಹವೋ
ಗುಂಡುಕಲ್ಲಿನಂತಿದೆ,
ಹಾಗಾಗಿ ನಾ
ಗೆಲ್ಲಲೇ ಬೇಕಿತ್ತು,
ಆದರೂ ಅವಳ
ಸಣ್ಣ ಮುಗುಳ್ ನಗುವಿಗೆ
ನಾನ್ಯಾಕೆ ಸೋತುಹೋದೆ...??

Tuesday, 20 March, 2012

ಶುಭ ಶಕುನಶುಭ ಶಕುನಗಳಾಗುತಿದೆ
ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಶುಭಶಕುನಗಳಾಗುತಿದೆ,
ಕತ್ತಲ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವ ಸರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ
ಮುಡಣದಿ ಬಣ್ಣಗಳು ಗೋಚರಿಸತೊಡಗಿದೆ,
ರವಿಯಾಗಮನವ ದೂರದಲಿ ಕಂಡು
ಹಕ್ಕಿಗಳು ಸಂತಸದಿ ಹಾಡತೊಡಗಿದೆ,
ಇರುಳಿನಲಿ ಭುವಿಗೆ ಕಾವಲಾಗಿದ್ದ
ಮಂಜು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಕರಗತೊಡಗಿದೆ,
ನಡುರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಗಿಡಮರದೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ
ಕಾಯುತ್ತ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಇಬ್ಬನಿಯು ಮುತ್ತಾಗತೊಡಗಿದೆ,
ನಿಶ್ಚಲತೆಗೆ ದಾಸರಾಗಿದ್ದ ಜನರಿಗೆಲ್ಲಾ
ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಂಭ್ರಮವು ಸಿಗುತಿದೆ,
ಕತ್ತಲಿನ ದುರಾಡಳಿತವು ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ,
ಮುಡಣದ ತುದಿಯಿಂದ, ಆಗಸದ ರಾಜಬೀದಿಯಲಿ
ಜಗದ ಶಕ್ತಿಯೊಡೆಯ ನೇಸರನ
ಮಂದ ನಡಿಗೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತೆ ಜಗಕೆಲ್ಲಾ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ.


Monday, 19 March, 2012

ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತಿ.


ತಮ್ಮೊಡೆಯ ಸೂರ್ಯ
ಸಂಜೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ
ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ
ಕಡಲಿನಲಿ
ಮುಳುಗಿದುದ ಕಂಡು
ಜಗದ ಬೆಳಕೆಲ್ಲವೂ
ಅವನ ಅನುಸರಿಸಿ
ಕಡಲೊಡಲ ಸೇರುತಿದೆಯಲ್ಲ
ಇವುಗಳದು ಅದೆಂಥಾ
ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತಿ...!!!

ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಮುಸ್ಸಂಜೆಯ
ಸಂತೆಯಲಿ
ತನ್ನೊಡಲ
ಬಿಳುಪನ್ನೆ
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ
ಕೋಟಿ
ತಾರೆಯರಿಗೆ
ಮಾರಿ,
ವ್ಯಾಪಾರದಲಿ
ದಿವಾಳಿಯಾಗಿ,
ಪಡುವಣದ
ವಿಶಾಲ
ಕಡಲಿಗೆ ಹಾರಿ,
ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ
ಮಾಡಿಕೊಂಡನೇ..?
ಬೆಳಕ ಮಾರೋ
ವ್ಯಾಪಾರಿ..

Sunday, 18 March, 2012

ಬರಗಾಲ
ಬಂದು
ಊರಿನಲಿ
ಇದ್ದಾಗ
ಜಲಭಾದೆ,
ಶತ್ರುವಿಗೂ
ಬರಬಾರದು ರೀ
ಹೊಟ್ಟೆಯಲಿ
ತಳಮಳವನುಂಟು
ಮಾಡೋ
ಹುಳಭಾದೆ.

ಪರೀಕ್ಷೆ...

ಮಾಸವೊಂದರ ಮೊದಲೇ ನೋಟೀಸು ಬೋರ್ಡಿನಲಿ
ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಆದರೂ ಬರಿಯ ಒಂದು ವಾರದ ಮೊದಲಷ್ಟೇ
ಉತ್ತರವ ಉರುಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ ಉಸಿರುಕಟ್ಟಿ


ಆ ರೀತಿ ಓದಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಓದಬೇಕು
ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿನ ಯೋಜನೆಗಳಿರುತ್ತಿತ್ತು ಹಲವು
ಯೋಜನೆಗಳ ರೂಪಿಸುವುದರಲೇ ನಾ ನಿಪುಣ
ಆದರದನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದರಲಿ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಒಲವು

ಅರ್ಧತಾಸಿನ ಅವಿರತ ಓದಿಗೆ
ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದ ಬ್ರೇಕು ಬೇಕಿತ್ತು
ಸಮಯದ ಪರಿಪಾಲನೆ ಅರ್ಧತಾಸಿನದ್ದು ಮಾತ್ರ
ಬ್ರೇಕಿನ ಅವಧಿ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷವ ಮೀರುತ್ತಿತ್ತು.

ಅತ್ತಿತ್ತ ನಡೆದಾಡಿಕೊಂಡು ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ,
ಸಾಕಾದಾಗ ಹಾಸಿಗೆಯಲಿ ಅಂಗಾತ ಮಲಗಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ.
ಹಿತ್ತಲ ಮರದ ಬೋಳಾದ ಗೆಲ್ಲನ್ನು ಕಂಡಾಗ ನೆನಪಾಯ್ತು
ಮಾವಿನ ಮರದ ಗೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಳಿತೂ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ

ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಂತೆಲ್ಲಾ ಅದೇನೋ ಸಣ್ಣ ಭಯ
ಗೆಳೆಯರೆಲ್ಲಾ ಏನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ
ನಾ ನೋಡಿರದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಹೇಳುವುದೇ ಬೇಡ
ನಾನೋದುತ್ತಿದ್ದುದ ಬಿಟ್ಟು ಅವರೋದುತ್ತಿದ್ದುದನು ನೋಡುವ ಹಂಬಲ

ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮುನ್ನಾ ದಿನ ಮೀಸಲು  ಬರಿಯ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳ ತಯಾರಿಗಾಗಿ
ರೆನಾಲ್ಡ್ಸ್ ಪೆನ್, ಮೊನಚು ಮಾಡಿದ ನಟರಾಜ  ಪೆನ್ಸಿಲು, ಉದ್ದನೆಯ ಅಡಿಕೋಲು
ಕೋನ ಮಾಪಕ.. ಕೈವಾರ ತುಂಬಿದ ಕಂಪಾಸು ಬಾಕ್ಸು
ಅಣ್ಣನ ವಾಚೇ ಬೇಕು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲಿ ಸಮಯವನು ನೋಡಲು.

ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನ ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು
ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಅಗತ್ಯ ಅರಿವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಾಲಿನಲಿ ಓದಿದ್ದನ್ನು ಮನನ ಮಾಡಹೊರಟರೆ,
ಮನಸಿನಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿದ್ದುದೆಲ್ಲವೂ ಮರೆಯಾದಂತಿತ್ತು.

ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಕೈ ಸೇರಿದ್ದೆ ತಡ
ಚಂದದಲಿ ಹೆಸರು ಬರೆದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ,
ಹಾಲಿನಲಿರುವ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪತ್ರಿಕೆ
ಸಿಕ್ಕೊಡನೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ,

ಮೊದ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ
ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೆ, ದುಂಡು ದುಂಡಾದ ಚಂದದ ಅಕ್ಷರಗಳ ಉತ್ತರ
ಜಾಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬರವಣಿಗೆಯ ಗಮನಿಸಿ ಗಮನಿಸಿ
ಸಮಯ ಕಳೆದು ಹೋದಾಗ ಗೊತ್ತಿದ್ದುದೆಲ್ಲವ ಬರೆದು ಮುಗಿಸಲು ಅವಸರ

ಅಬ್ಬಾ ಬರೆದು ಮುಗಿಸಿ ಹೊರ ಬಂದರೂ ಸುಖವಿಲ್ಲ
ತಪ್ಪು ಉತ್ತರಗಳ ಬರೆದುದು ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಮನಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಲ್ಲ
ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಜಂಜಾಟದಿಂದ ಈಗ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೂ
ಇಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಂಡಾಗ ಏನನ್ನೋ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಾಗುವುದಲ್ಲ

ಆಲಸ್ಯ

ರಜಾದಿನವಾದ ಇಂದು
ಮುಂಜಾನೆ ತಡವಾಗಿ ಎದ್ದರು
ಹೊದ್ದಿದ್ದ ಹೊದಿಕೆಯನು
ಮಡಚಿಟ್ಟ ನೆನಪಿದೆ
ಆದರು,
ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುವ
ಹೊತ್ತಾದರೂ
ಆಲಸ್ಯದ
ಹೊದಿಕೆಯೊಂದು
ಇನ್ನು ನನ್ನ
ತನುವಿಗಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ

Tuesday, 13 March, 2012

ಭುವಿಯ ಮೇಲಿನ
ಮಂಜಿನಾ
ಚಾಪೆಯನು ಮಡಚಿ
ತರುಲತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ
ಇಬ್ಬನಿಯ ನೀರನುಣಿಸಿ
ತನ್ನ ಬೆಳಕಿನಾ
ಕಿರಣಗಳ ಪೊರಕೆಯಿಂದ
ಆಗಸದ ಕತ್ತಲ
ಕಸವನು ಗುಡಿಸಿ
ಹೊರಟನು ನೇಸರ
ಪಡುವಣದೂರಿಗೆ
ಮುಂಜಾನೆಯ ತನ್ನ
ಕೆಲಸವನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿMonday, 12 March, 2012

ಬರೆಅಂದು ಅವಳು 

ಪ್ರೀತಿಯ 

ನಾಟಕವನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ

ನನಗಾಗಿ

ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಳುಹಲವು ಉಡುಗೊರೆ;

ಅವಳಿಂದಾದ


ನನ್ನ ಹೃದಯದ


ಮಾಸದ ಗಾಯಕ್ಕೆ


ಇಟ್ಟಂತಾಗುವುದು ಬರೆ


ಇಂದು ನನಗವು ಕಂಡರೆ.
ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ 

ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ 

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ

"ಭಗವಂತ ಕೈ ಕೊಟ್ಟ"

ಕಲೆಕ್ಷನ್ನು ನೋಡಿ

ಈಗ ನಿರ್ಮಾಪಕರು


ಬದಲಾಯಿಸಿರೋ ಹೆಸರು

"ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಕೈ ಕೊಟ್ಟ-


ಭಗವಂತ ಕೈ ಬಿಟ್ಟ"

Saturday, 10 March, 2012

ವೈರತ್ವ


ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿಗೂ,
ಅವಳ ನೆನಪಿಗೂ
ಬದ್ಧ ವೈರತ್ವ
ಇದ್ದಿರಬೇಕು,
ಅವಳ ನೆನಪು
ನನ್ನ ಮನದ
ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ
ಬಂದಂತೆಲ್ಲಾ
ಒಳಗೆಲ್ಲೋ
ಅವಿತ್ತಿದ್ದ
ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರು
ಕಣ್ಣಿನಾ ಕಿಟಕಿಯ
ಕದವ ದೂಡಿ
ಹೊರಗೋಡಿ
ಬರಲು
ಇನ್ನೇನು
ಕಾರಣವಿದ್ದೀತು...?

Friday, 9 March, 2012

ವ್ಯತ್ಯಾಸಅವಳಿಗೂ
ಅವಳ ನೆನಪಿಗೂ
ಎಷ್ಟೊಂದು
ವ್ಯತ್ಯಾಸ.
ನಾ ಗೋಗರೆದರೂ
ಅವಳೆನ್ನ ಬಳಿ
ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಅವಳ ನೆನಪೋ
ಹೋಗು ಹೋಗೆಂದರೂ
ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು
ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ

Thursday, 8 March, 2012


ನವಮಾಸ ಹೊತ್ತು ಹೆರುವ ತಾಯಿ,
ಮತ್ತೆ ತನುವ ಹೊರುವ ಭೂತಾಯಿ,
ತಲೆಯ ನೇವರಿಸಿ ಪ್ರೀತಿ ತೋರುವ ಅಕ್ಕ
ರಕ್ಷೆಯ ಕಟ್ಟಿ ತನ್ನ ರಕ್ಷಿಸೆಂದು ಕೇಳುವ ತಂಗಿ,
ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾಗುವ ಗೆಳತಿ
ಸುಖ ದುಃಖವ ಸಮವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಪತ್ನಿ
ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನೂ ಮನ್ನಿಸಿ ಮುದ್ದಿಸುವ ಅಜ್ಜಿ
ಮಾತೃ ಪ್ರೀತಿಯನೀವ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ದೊಡ್ಡಮ್ಮ
ಮಮತೆಯ ಸುಧೆಯ ಹರಿಸುವ ಅತ್ತೆ, ಅತ್ತಿಗೆ
ಎಷ್ಟೊಂದು ರೂಪ ಈ ಮಹಿಳೆಗೆ
ಪ್ರೀತಿ, ಸಹನೆ, ಮಮತೆ, ತ್ಯಾಗವೇ
ಭೂಷಣವಂತೆ ಇವಳ ಬಾಳಿಗೆ
ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ನುಡಿ ನಮನವಿದು
ಭುವಿಯ ಮೇಲಿಹ ಹಲವು ರೂಪದ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ

Wednesday, 7 March, 2012


ಹೆಣ್ಣಾನೆ
ಮತ್ತು
ಯುವರಾಜನ
ನಡುವಿನ
ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ
ಇಬ್ಬರಿಗೂ
ಗಾಯವಾಗಿದೆ.
ಗುಣಪಡಿಸಬಲ್ಲ
ಮುಲಾ(ಯ)ಮು
ಇಬ್ಬರ
ಕೈಗೆಟುಕದಷ್ಟು
ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿ
ಗೆಲುವಿನ
ನಗೆಬೀರಿದೆ


ಹರುಷದಿಂದ
ನಮಗೆಲ್ಲಾ
ಆಚರಿಸಲು
ಬಣ್ಣಗಳ ಹಬ್ಬ
ಬರುವುದು
ಒಂದೇ ಬಾರಿ
ವರುಷದಲಿ;
ಆದರೆ ಆ
ನೇಸರ
ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾದರೂ
ಕಡಲ ನೀರನ್ನೇ
ಓಕುಳಿಯನ್ನಾಗಿಸಿ
ಬಾನಿಗೆಲ್ಲಾ
ಬಣ್ಣಗಳ ಎರಚುತ್ತಾ
ಹೋಳಿಯ 
ಸಡಗರವನಾಚರಿಸುವನು
ಪ್ರತಿ ದಿನದ
ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ
ಮತ್ತು ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲಿ


Tuesday, 6 March, 2012

ಕವಿತೆ..


ಕವಿತೆಯೆಂಬುದು
ಹೆಣ್ಣು ..ನಿಜ,
ಮನಸಿನಲೆಲ್ಲೋ
ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದರೂ
ಹಾಳೆಯೆನುವ
ಗಂಡಿನ ಜೊತೆ
ಸೇರಿದಾಗಲೇ
ಅವಳ ಬದುಕು
ಸಾರ್ಥಕ...


ಅವಳ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ನೆನಪುಗಳ
ಹೊರಗೋಡಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ;
ನಿರಾಳವಾಗಿ
ನಿದಿರೆಗಾಗಿ
ಕಣ್ಣಿನ ಕದವ
ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ,
ಆದರೆ...
ನಿದಿರಾ ದೇವಿಯು
ತಾನೊಬ್ಬಳೇ
ಬರದೆ
ತನ್ನೊಡನೆ
ಅವಳ
ಕನಸುಗಳನ್ನೂ
ಕರೆತಂದಿದ್ದಾದರೂ
ಯಾಕೆ...??

Thursday, 1 March, 2012

ಪ್ರೇಮಾಗ್ನಿ

ನನ್ನೊಳಗೆ

ಪ್ರೀತಿಯೆನುವ

ಬೆಂಕಿಯೊಂದು

ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು

ಅವಳಿಂದ;


ನನ್ನ ಸುಡದೆಯೇಈ ಬೆಂಕಿ

ಆರಿ ಹೋದದ್ದು


ಅವಳೆನಗೆ ಕೊಟ್ಟ


ಕಣ್ಣೀರಿಂದ.