Saturday 23 July 2011

HOLIKE

ಮೊದಲು ಬರುವ ಸಿಡಿಲು
ಜಗದಲಿಹ ಪತ್ನಿಯರಂತೆ
ಚುರುಕಾಗಿ, ವೇಗದಲಿ ಬರುವುದರಿಂದ
ಮತ್ತೆ ಬರುವ ಗುಡುಗು
ಜಗದಲಿಹ ಪತಿಯರಂತೆ
ತಡವಾಗಿ ಬಂದರು ಆರ್ಭಟಿಸುವುದರಿಂದ
ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣವು ಮತ್ತೊಂದಿದೆ
ಗುಡುಗು ಅದೆಷ್ಟು ಆರ್ಭಟಿಸಿದರು
ಜಗಕೆ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯವಿರುವುದು ಸಿಡಿಲಿನಿಂದ1 comment: