Saturday, 23 July, 2011

HOLIKE

ಮೊದಲು ಬರುವ ಸಿಡಿಲು
ಜಗದಲಿಹ ಪತ್ನಿಯರಂತೆ
ಚುರುಕಾಗಿ, ವೇಗದಲಿ ಬರುವುದರಿಂದ
ಮತ್ತೆ ಬರುವ ಗುಡುಗು
ಜಗದಲಿಹ ಪತಿಯರಂತೆ
ತಡವಾಗಿ ಬಂದರು ಆರ್ಭಟಿಸುವುದರಿಂದ
ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣವು ಮತ್ತೊಂದಿದೆ
ಗುಡುಗು ಅದೆಷ್ಟು ಆರ್ಭಟಿಸಿದರು
ಜಗಕೆ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯವಿರುವುದು ಸಿಡಿಲಿನಿಂದ1 comment: