Friday, 26 July, 2013

ಆಯಸ್ಸು


ನನ್ನ ಕಾಡುವುದನೇ
ಕಾಯಕವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ
ಅವಳ ನೆನಪುಗಳಿಗೇಕೆ
ಇಂಥಾ ಸುಧೀರ್ಘ
ಆಯಸ್ಸು.....?

No comments:

Post a Comment