Friday, 2 December, 2011
ಬಾನ ಬಿರಿವಂತ ಸಿಡಿಲಿಗೂ ನನ್ನ ಸುಡಲಾಗದು,
ನಾ ನಿನ್ನ ನೆರಳಿನಡಿಯಲಿದ್ದರೆ...
ಯುದ್ಧ ತರುವ ಸಾವಿಗೂ ಕೂಡ ನೋವ ಕೊಡಲಾಗದು , 
ನೀ ನನ್ನೆದೆಯ ಮೇಲಿದ್ದರೆ..

No comments:

Post a Comment