Thursday, 10 May, 2012

ಮಾತೆ.. (ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಬರೆದ ಸಾಲುಗಳು)ಹೆಣ್ಣಿನ ರೂಪವ ಮರದಲ್ಲಿ ಕಂಡೊಡನೆ
ನನಗನ್ನಿಸಿತು ಅದೂ ತಾಯಿಯೆಂದು,
ತನಗಾಗುವ ನೋವ ಮರೆತು,
ಕಲ್ಲೆಸೆದವರಿಗೆ ಹಣ್ಣ ಕೊಡುವುದು,
ತನ್ನಾಶ್ರಯಕೆ ಬಳಲಿ ಬಂದವರಿಗೆ
ತಂಪಾದ ನೆರಳಕೊಡುವುದು,
ವಾತಾವರಣದಲಿಹ ವಿಷವನೆಲ್ಲಾ ನುಂಗಿ
ಜಗಕೆ ಪ್ರಾಣವಾಯುವ ಕೊಡುವುದು,
ಮರದಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಣಗಳೂ
ತಾಯಿಯನು ತಾನೆ ಹೋಲುವುದು...

No comments:

Post a Comment