Monday, 4 June, 2012

ಮೊದಲ ಮಳೆ...


ಸುರಿಯುತಿದೆ ಮಳೆ ಎಡೆಬಿಡದೆ
ಮೋಡದಾ ಮನೆಯ ತೊರೆಯುತಿದೆ

ಬಿಸಿಲಿಗೊಣಗಿ ಬಳಲಿ ಹೋಗಿದ್ದ
ಧರೆಯ ಸಂತೈಸಲು ಬಂದಂತಿದೆ
ಕಾದ ಮಣ್ಣಿಂದ ಸುವಾಸನೆಯೊಂದ
ಹೊರಗೆಳೆದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪಸರಿಸುತಿದೆ

ಅಳಿಸಿಹೋಗಿದ್ದ ಹಸಿರೆನುವ ಬಣ್ಣವ
ಭುವಿಯ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬಳಿಯುತಿದೆ
ಒಣಗಿ ಸಾವನಪ್ಪಿದಂತಿದ್ದ ಬೀಜಗಳಿಗೆ
ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದು ಬದುಕುವ ಕಲೆಯ ಕಲಿಸುತಿದೆ

ಉರಿವ ಸೂರ್ಯನನೆ ಮರೆಮಾಚಿ
ಭುವಿಗೆ ತಂಪಿನ ನೆರಳ ನೀಡುತಿದೆ
ಇಳೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸುಡುವ ಜ್ವರಕೆ
ತಂಪಿನೌಷದಿಯ ನೀಡುತಿದೆ.

ಜಗದ ಜನರ ದಾಹವನು ತೀರಿಸಲು
ಅಮೃತದ ಬಿಂದುವಾಗಿ ಸುರಿಯುತಿದೆ
ಭುವಿಗೆ ಮೊದಲ ಮಳೆ ಬರುತಲಿದೆ
ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಮುದವ ನೀಡುತಿದೆ.

No comments:

Post a Comment