Friday 15 June 2012

ತಪ್ಪು ಯಾರದ್ದು...?


ಕಡಿದಾದ ತಿರುವಿನ
ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ
ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಗಿತ್ತು,
ಚಾಲಕನಿಗೋ ವೇಗದಲಿ
ವಾಹನ ಓಡಿಸೋ
ದೊಡ್ಡ ಚಟವಿತ್ತು,
ಪ್ರಯಾಣದ ನಡುವಲ್ಲಿ
ನನ್ನ ತನುವು ನಿದಿರೆಗೆ
ಶರಣು ಹೋಗಿತ್ತು.
ಒಮ್ಮೆಲೇ ತಿರುವು ಬಂದಾಗ
ಬಲವಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಮೈ
ಬದಿಯಲಿದ್ದ ಹುಡುಗಿಗೆ ತಾಗಿತ್ತು,
ಫಟಾರನೆ ಬಿದ್ದ ಏಟಿಗೆ
ಗಾಡವಾದ ನಿದಿರೆಯು
ಮತ್ತೆ ಬಾರದಂತೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿತ್ತು,
ತಪ್ಪು ಹಾಳಾದ ತಿರುವಿನದಾಗಿದ್ದರೂ
ವೇಗದ ಚಾಲನೆಯದಾಗಿದ್ದರೂ
ಪೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ನನಗೇಕೆ ಬಿತ್ತು..??

No comments:

Post a Comment