Saturday, 30 June, 2012

ಶಬರಿ..

ಹೋಗಿ ಬಾ ಗೆಳೆಯಾ
ಎನ್ನುತ್ತಾ ನುಡಿದಳಾಕೆ
ನೀನೆ ನನ್ನ ಶ್ರೀ ರಾಮ
ನಿನಾಗಾಗಿ ಕಾಯುವ
ನಾನೇ ಕಲಿಯುಗದ ಶಬರಿ;
ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದು
ಅವಳಿಗಾಗಿ ಗುಲಾಬಿಯ
ಕೊಂಡು ತರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ,
ಅಪ್ಪ ಕೊಡಿಸಿದ ಕಾರಲ್ಲಿ
ಬಂದವನಲ್ಲೇ ರಾಮನನ್ನು
ಕಂಡು ಆದಳಾಕೆ ಪರಾರಿ.

No comments:

Post a Comment