Wednesday, 19 October, 2011


ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪಾರಿವಾಳ

"ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪಾರಿವಾಳಗಳು"
ಎಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ
ಹಕ್ಕಿ ಮಾರಾಟಗಾರನಿಂದ ತಂದ
ಪಾರಿವಾಳದ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಬಗೆಗೆ
ನನಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸ
ನಾನದನು ಕೊಂಡು ಕೊಂಡಾಗ;
ತಲೆದೂಗಲೇ ಬೇಕಾದ
ಅದರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ
ಪರಿಚಯವಾಯಿತೀಗ;
ನಾ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರೇಮಪತ್ರವನು
ನನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ
ಅದು ಅದನವಳಪ್ಪನಲಿ
ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಕೊಟ್ಟಾಗ.

No comments:

Post a Comment