Tuesday, 15 January, 2013

ಹಳೆ ವೈರಿ...

ಇರುಳರಾಜನಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ
ನೇಸರನ ಪ್ರಜೆಗಳ ಕಾಡಲು
ಮತ್ತೆ ಬಂದಿರುವ ಈ ಚಳಿ
ರವಿಯ ಹಳೆಯ ವೈರಿ..
ಈ ಚಳಿಯ ಉಪಟಳದಿಂದಾದ
ಮೈನಡುಕವ ಇಲ್ಲವಾಗಿಸಲು
ರವಿಯ ತನುವಿಂದ ಚಿಮ್ಮಿದ
ಬಿಸಿಲ ನೆತ್ತರನು ಮೈತುಂಬಾ ಸವರಿ

No comments:

Post a Comment