Thursday, 14 February, 2013

ನಿಜವಾದ ಪ್ರೇಮಿ...

ಮೊದಲ ಇಣುಕು ನೋಟದಲಿ
ನಾಚಿಕೆಯಲಿ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪಾಗಿ
ಮತ್ತೆ ದಿನವಿಡೀ ವಸುಧೆಯನೇ
ನೋಡು ನೋಡುತಾ
ಸಂತಸದಿ ಬೆಳಗಿ ಹೊಳಪಾಗಿ,
ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ಅಗಲಿಕೆಯಲಿ
ಬೇಸರದಿ ಸಿಡುಕಿ ಕೆಂಪಾಗಿ,
ಛಲ ಬಿಡದ ವಿಕ್ರಮನಂತೆ
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೂಡಣದಿ ಮೂಡಿ,
ನೋಟದಲೇ ಪ್ರೇಮಧಾರೆಯನೆರೆಯುವ
ದಿವಾಕರನೇ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೇಮಿ...

No comments:

Post a Comment