Thursday, 5 December, 2013

ಯಾರು....?

ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಅಪರಿಚಿತರು
ನೆರೆಯ ನಾಡಿಂದ ಬಂದು,
ಅಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವದ
ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡಿದ್ದರು ;
ವೀರ ಯೋಧರುಗಳು,
ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಆರಕ್ಷಕರು
ನಮ್ಮುಸಿರ ಕಾಪಾಡುವುದಕಾಗಿ
ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಜ್ಯೋತಿಯನೇ
ತಮ್ಮ ಕೈಯಾರೆ ಆರಿಸಿದರು ;
ಇಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ನೇತಾರರು
ನಮ್ಮದೇ ನಾಡಿನಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು
ಇಂದು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಯ
ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ,
ಕಣ್ಣಿದ್ದೂ ಕುರುಡರಾದರೆ ನಾವು
ಇಂಥವರಿಗೆಲ್ಲಾ ಪಾಠ ಕಲಿಸುವವರ್ಯಾರು...?


26/11 ರ ಹುತಾತ್ಮರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು

No comments:

Post a Comment