Thursday, 21 November, 2013

ಗುದ್ದು...
ಅದ್ಯಾಕೋ ಬೆಳಕು
ಹರಿದರೂ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ
ನಿದಿರಾದೇವಿ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ
ನನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು ಮುದ್ದು ;
ಪ್ರಣಯವ ನಿಲ್ಲಿಸುವ
ಸಾಹಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಗಡಿಯಾರದ
ಊದಿದ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನಾ
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೇ ಕೊಟ್ಟೆ, ಒಂದು ಗುದ್ದು.

No comments:

Post a Comment